Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Оказа се, че физиката може да бъде много интересна

 

За мнозина физиката е скучна, но истината е, че тази наука крие своето очарование, а трудностите в обучението могат да бъдат преодолявани. Това доказаха нашите малки деветокласници от клуба по "Занимателна физика" по проект BG05M20P001-2.004 - "Твоят час" с ръководител госпожа Г. Гугинска.