Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Замина втората група наши възпитаници на практика в чужбина

 
Втора средиземноморска среща с професионалистите от СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ – Смолян
 
Испански работодатели, впечатлени от предишната визита, отново предоставиха висококатегорийните си заведения за хранене и развлечения на учениците от професия „Ресторантьор“ на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. В морския курорт Марбея 11-те бъдещи ресторантьори за втори път в реална работна среда реализират чудестранна професионална практика, надграждайки знания и опит в кулинарията и сервиза на традиционната средиземноморска кухня.
Практиката се провежда в периода 07-21.02.2024 г. по проект BG01-KA122-VET-000077667 Erasmus+, с любезното партньорство на WBS AGENTS SL – организация, утвърдена в реализиране на мобилност в сферата на професионалното образование и обучение.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" и от Европейската комисия и ЦРЧР не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.