Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Завидни компютърни умения на 10. клас

МОН потвърди: 10 клас на СПГТС са със солидни дигитални компетентности!

В края на учебната година десетокласниците на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" бяха изненадани с пристигналите от МОН сертификати за дигитални компетентности.
Повече от половината ученици от 10. клас, показали завидни резултати на Националното онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности, проведено на 12 юни 2019 година, получиха своите сертификати.
Младежите, подготвени от преподавателката си по информационни технологии г-жа Ружка Хаджиева, са от третия випуск, който полага изпит в дигитална среда – директно на компютър, генериращ индивидуален тест от банка задачи, разделени по категории. На учениците, постигнали висок процент верни отговори, директорът на гимназията г-жа Антоанета Караджова връчи сертификати за компютърни умения.