Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

СПГТС ще бъде хитът в професионалното обучение през 2019-2020г.

Комисията по заетостта утвърди окончателно проекта за държавен план-прием през 2019-2020 учебна година в област Смолян. Към сферата на туризма се проявява най-голям интерес, както на национално, така и на регионално ниво, затова и специалностите, свързани с хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга, заемат най-голям дял в професионалното обучение.