Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ние сме част от природата

Денят на Земята - 22 април
Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата е да се обединят в защита на околната среда. Бъдещите "строители" от 10. клас на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" с ръководител г-ца Е. Боеклиева напомниха, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея. Ако загубим природата - губим себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило да ни бъде отнета!
"Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие" - Гьоте.