Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Различната строителна практика в гимназията ни

Учебна практика по геодезия в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров".
Учениците от 11. клас по професия "Строителен техник" се учат да работят с геодезически инструменти - нивелир, теодолит, лати, щокове и др.