Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ученици на СПГТС с невероятни експонати

ENGLISH MASTER CHEF или професията на английски език


Да, това е възможно и иновационно! Доказа го експериментът от вчерашния 3 април 2020 г., в който ученици и учители на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" проведоха онлайн интердисциплинарен урок "ENGLISH MASTER CHEF". Учениците демонстрираха овладени ключови компетентности по кулинарни техники и технологии и английски език по професията, след като им бе възложена проектната задача по-рано през деня. Разбира се, всичко това се случи под вещото видеоконферентно ръководство на техните учители по професията и по английски език. Представените кулинарни шедьоври доказаха, че професионалните занятия с английски език, макар и в електронна среда, не са невъзможни, а дори доста ефективни - мотивация за учебна работа, разнообразяване на учебния процес, възможности за изява, придобити ключови компетентности.