Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

НОВО! Включени сме в международна електронна платформа за обучение

Министерството на образованието и науката изпълнява функциите на Национално звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). Ние, професионалните гимназии сме част от този процес, защото под понятието възрастни се включват всички обучаеми, които са извън задължителна училищна възраст, или са над 16 години. 

Повече подробности може да видите <<<ТУК>>> !