Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Един от най-добрите доктори отново на гости при нас

Известен доктор на гости в СПГТС "Никола Й. Вапцаров"
 
Вълнуваща среща се проведе в днешния 24 ноември 2023 г. в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров. Гост бе д-р Иван Добринов, един от най-известните психиатри в България, завеждащ Отделение за зависимости към алкохол и наркотици в Държавната психиатрична болница - град Раднево. Срещата се осъществи съвместно с Превантивно-информационния център по наркомании – гр. Смолян и Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към гимназията. Д-р Добринов презентира и информира учениците за различните зависимости сред младежите, за хроничната употреба на стимуланти, за разновидностите на психоактивните вещества, в това число т. нар. „дизайнерски дроги“ и за тяхното все по-застрашително нарастване, както и за последствията от употребата им за младия организъм при подрастващите.
Според думите на доктора се оказва, че синтетичните дизайнерски дроги са много опасни и никой не знае какви точно са последствията, но уврежданията сред подрастващите могат да бъдат сериозни и необртими.