Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Надникнахме зад вратите на учебния ни ресторант

 

Надниквайки зад вратите в кухните на нашия учебен ресторант, станахме свидетели на страхотни кулинарни изненади, стил на съвременна професионална работа, прекрасни взаимоотношения между учител и ученици. Е, само не можахме да опитаме, но скоро пак ще ги навестим!