Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

И тази година казахме "Не на тормоза в училище!"

 

27 и 28 февруари 2019 г. бяха оцветени в розово

С разнообразни прояви учениците от СПГТС "Никола Й. Вапцаров" се включиха в инициативата за борба с тормоза в училище, познат като Ден на розовата фланелка. В двудневното мероприятие гимназистите заявиха по оригинален начин несъгласието си с тормоза и че е възможно всички заедно да окажат противодействие. 
Екипът на гимназията благодари за труда на всички ученици и учители, включили се в мащабната проява и не на последно място - за съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян!