Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

29 септември 2023 г. бе отреден за спорт в училище и в цяла Европа

29 септември 2023 - Европейски ден на спорта в училище
 
Със забавен състезателен турнир по волейбол учениците от Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" отбелязаха Европейския ден на спорта в училище, който тази година се провежда на 29 септември.
Под вещото съдийство на г-н Д. Киндов - техния учител по физическо възпитание и спорт - повечето от целите на европейската инициатива бяха постигнати: да се създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден; да се подобрят общественото здраве и благополучие чрез въвеждане на методи за учене през целия живот; да се засилят социалните умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.