Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Загатнахме за лидерство в обучението на ресторантьори

С блестяща визия и екипна работа ученици и учители от СПГТС "Никола Й. Вапцаров" за пореден път демонстрираха специални умения в сферата на ресторантьорството и кетъринга. Поводът бе 100-годишният юбилей на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Смилян. Професионалните гимназисти привлякоха вниманието на гостите с атрактивни изделия от практическото обучение, гъвкавост и креативност, което отново намекна за лидерството на гимназията в тази сфера в област Смолян.
Екипът на СПГТС отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители, ученици и служители на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Смилян за крепко здраве, съзидателен творчески труд, за търпеливо ежедневно себеотдаване, за да даряват с много обич децата – бъдещето на България!