Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

От гр. Казанлък ни наградиха за участие

 

Гимназията с изненадваща награда


След включването ни през миналия месец за първи път в Националния конкурс за четене на Чудомирови разкази - "Да открием Чудомир", наскоро училището ни бе наградено за участието в инициативата от организаторите - Община Казанлък, фондация "Чудомир"-Казанлък и литературно-художествен музей "Чудомир"-Казанлък. 
Благодарим на учениците, включили се в проявата, и на техния преподавател по български език и литература г-н Цв. Шукеров за популяризирането на инициативата с пожелание тя да се превърне в ежегодно събитие, прославящо името на СПГТС "Никола Й. Вапцаров"-Смолян!