Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Девети клас със завидни строителни умения

Първи стъпки в своите практически занятия направиха деветокласницте от професия "Строителен техник", чието качествено обучение предлага в областта единствено Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров".