Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Първо място на конкурс за есе

Първо място на конкурс за есе

През месец януари 2016 година, по инициатива на УКПППУ към Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров” и със съдействието на МКБППМН към Община Смолян,  се проведе ученически конкурс за есе на тема „Свободата и робството в моя свят”.

Участваха 22 ученици. С най-добро есе и изявен талант за писане се отличи Светлозар Живков Беловски от 11 А клас към СПГТС, на когото бе присъдено първо място. От името на  ръководството на училището и председателя на МКБППМН към Община Смолян – зам.-кмета г-н М. Захариев, му бе връчена грамота от директора на училището – г-жа А. Караджова, която сподели радостта си от конкурса, благодари за организацията и пожела подобни инициативи да стават все по-много в училище. Организаторът на конкурса - г-н Цв. Шукеров - връчи на Светлозар осигуреният с любезното съдействие на МКБППМН-Смолян таблет, с пожелание той да му помогне за създаването на още творби, които да му донесат нови творчески успехи.