Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Покана - обществен съвет

 

СМОЛЯНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И СТРОИТЕЛСТВО “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

гр. Смолян, ул.”Братан Шукеров” №21, тел.0301/6-40-82, тел./факс 6-45-61

 

 

П О К А Н А 

 

          Ръководството на училището Ви кани да участвате в родителска среща за избор на представители на родителите за сформиране на Обществен съвет, която ще се състои на 19.11.2016 г. от 10:30 часа в сградата на СПГТС „Никола Й. Вапцаров”- Смолян.

 

Правомощия на Обществения съвет:  http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

 

Директор:

АНТОАНЕТА КАРАДЖОВА