Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Интересите ни - да станем най-добрите в професията

 

Заниманията по интереси на професия "Ресторантьор" - креативност новаторство, въображение

            В Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" учениците разчупват следобедите си с участието в разнообразни извънкласни дейности.
            В действащите клубове например за занимания по интереси на професия "Ресторантьор" учениците имат възможност да експериментират с различни рецепти и съставки, което развива тяхната кулинарна креативност. Работата в група, приготвянето на ястия и споделянето на опит пък се отразява положително на комуникативните умения на учениците. Те се учат да комуникират и сътрудничат с други участници в клубовете, което е полезно умение за целия живот.
            Освен това участниците развиват и своите практически умения, свързани с приготвянето на храна. Те се учат да работят с кухненско оборудване, да измерват съставки, да съблюдават рецепти и да готвят в съответствие с хигиенните стандарти.
            Полезно е и запознаването на младежите с различни здравословни рецепти и съставки, които им помагат да въведат по-здравословни хранителни навици. Те научават как да приготвят храна без излишни мазнини, захари и добавки, което е важно за тяхното добро здраве.
            Като краен резултат, когато учениците създават вкусни и успешни ястия, това повишава тяхната самоувереност и самодоверие. Те се чувстват горди със своите постижения, което им помага да се израстват в професията и в обществото.


            УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, в периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров".
Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране е по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:
            - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
            - със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
            - със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо) в рамките на работния ден.
            Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
            За професиите "Ресторантьор" и "Строителен техник" в СПГТС "Никола Й. Вапцаров" е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.