Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

9 б клас с интересни строителни демонстрации

В Седмицата на професионалните умения 23-27 октомври 2023 можеше да се наблюдава онагледяване на урок по сградостроителство. Малките строителни техници от 9 б клас на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" демонстрираха видове превръзки при направа на тухлени зидове.