Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Екскурзия с учебна цел по предприемачество

Малките по пътя на големите предприемачи
 
Честа практика на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ са екскурзиите на нейните ученици с учебна цел. Наред със студенти магистри от ВСУ „Черноризец Храбър“ - филиал Смолян, наскоро гимназистите се включиха в изнесено обучение в конгресния център на Международния панаир - Пловдив. Акцентът бе върху развитието на предприемаческата култура и разширяването на знанията за иновациите в областта на инвестициите. Младите хора присъстваха на лекции, изнесени от утвърдени експерти с богат професионален опит в областта на данъчното и митническото дело, браншови организации, мениджъри на водещи строителни компании и представители на международни фирми в автомобилната индустрия. Част от тях проявиха интерес към обучението на младежите от гимназията по туризъм и строителство в гр. Смолян, за което разказа директорът на училището г-жа А. Караджова.
Учениците имаха възможност да разгледат и някои текущи прояви от изложбения календар на Панаира. А съвсем закономерно особен интерес за тях предизвика посещението на панаирните палати, презентиращи новостите в сектор хранителни технологии.