Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Кои сме ние?

 
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
         

         Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" е създадена през 1970 година. Учебното заведение е с традиции в обучението на ученици от 8 до 12. клас по специалности в областта на ресторантьорството, хотелиерството, строителството и архитектурата.

         Доказаният професионализъм на преподавателите и отличните условия за практики в курортния град Смолян са факторите, подпомогнали превръщането на СПГ по туризъм и строителство в едно от най-добрите професионални училища в страната. Това се потвърждава и от отличната реализация на завършилите ученици, както в страната, така и в чужбина. 

         И през новата учебна година 2024/2025 СПГТС "Никола Й. Вапцаров" ще приема кандидат-осмокласници по професиите "Ресторантьор" и "Строителен техник" с 5-годишен срок на обучение и изучаване на два чужди езика - английски и немски език. Завършилите тези професии получават Свидетелство за завършен първи гимназиален етап, Диплома за средно образование, Свидетелство за трета степен на професионална квалификция.                 
         Балообразуването на кандидат-гимназистите по професия "Строителен техник" включва удвоените оценки от НВО по БЕЛ и НВО по математика, оценките по БЕЛ и по математика от Свидетелството за основно образование. Балообразуването за кандидатите по професия "Ресторантьор" е от утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката от НВО по математика, оценките по география и икономика и по чужд език.         
         В периода 08.07.2024 г. – 10.07.2024 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров".
         Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране е по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:
            - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
            - със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
            - със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо) в рамките на работния ден.
         Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
         За професиите "Ресторантьор" и "Строителен техник" в СПГТС "Никола Й. Вапцаров" е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.