Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

За Деня на народните будители ресурсните групи ни изненадаха

Родопските будители

По повод Деня на народните будители ресурсните групи към СПГТС "Никола Й. Вапцаров" представят някои родопски първоучители, завещали на бъдещите поколения стремеж към знание, будност и национално самочувствие.
Честит празник с пожелание светлината на знанието да озарява пътя ни напред и укрепва вярата ни, че можем да победим злините и да се опазим като народ със свой език и история!