Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Гимназисти на СПГТС работят в реална среда по проект "Ученически практики-2"

„Ученически практики-2“: хъс, енергия и ентусиазъм в реална работна среда

            В последните няколко седмици пристигат все повече похвали и благодарности за възпитаниците на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. Хотелиерският, ресторантьорският и строителният бизнес на област Смолян са с приятни впечатления от гимназистите, провеждайки съвместно практическите занятия по проект BG05M2OP001-2.015-001 „Ученически практики-2“. Учениците с интерес прилагат знания и умения в реална работна среда, подобрявайки своето професионално обучение. Със съдействието на наставници от фирмите работодатели и наблюдаващи учители от СПГТС, на младежите се дава възможност да приложат наученото от училище, като изпълняват задачи, свързани с естеството на работа на фирмата, получават насоки и практически съвети за изпълнението им.

            Практиката по Проекта дава възможност на учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование и подпомага изключително много тяхното професионално развитие.