Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Забелязани и високо оценени - дестинация Испания

Добрите новини не спират - ресторантьорите ни с практика в Испания
 
С поставената висока оценка за обучението по професия "Ресторантьор", Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" спечели програма по проект "Eразъм +". Учениците от гимназията ще упражняват професия "Ресторантьор" в един от най-луксозните средиземноморски курорти - Марбеля, Испания. В програмата е заложена мобилност на преподаватели и ученици, които да споделят опит и добри практики в сферата на туризма.
Екипът на гимназията изказва своята благодарност за професионалната консултация на Центъра за развитие и подкрепа на бизнеса с мениджър г-жа Таня Топалова, заради който проектът получи висока оценка и предстои неговата реализация.
 
Прием 2022/2023
Професия "Ресторантьор"
Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение"
Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.
Обучаемите придобиват умения за менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.
По професия "Ресторантьор" единствено Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" подготвя квалифицирани кадри в областта на ресторантьорството. Нейната подготовка има съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България и Европа. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите гимназията по туризъм в гр. Смолян.
След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:
Диплома за завършено средно образование
Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".