Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

За първи път имаме участници в конкурс за художествен превод

Двама вапцаровци с награди за художествен превод от анлийски език

Интензивното изучаване на английски език в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" дава своите положителни резултати като езикови качества и умения на учениците ѝ. Факт са връчените в края на месец май 2024 г. две почетни грамоти на гимназистите Костадин Калниев от 8б и Денис Асенов от 9а клас за участие в конкурс за превод на художествен текст от английски на български език. Младежите трябваше да превеждат английски художествен текст по книгата „Pincher Martin” на английския писател Уилям Голдинг, която все още не е преведена за българския книжен пазар.
Конкурсът за превод е ежегодна библиотечна инициатива на Регионална библиотека "Николай Вранчев" - гр. Смолян.
Екипът на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" поздравява възпитаниците си и техните преподаватели г-жа А. Михайлова, г-жа В. Илиева и г-жа Г. Русева с пожелание за още много нови успехи в сферата на чуждоезиковото обучение!