Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Финални кулинарни изкушения

И друга група ученици на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" финализира своята проектна дейност в заниманията си по интереси, под наставничеството на госпожите Капикова и Миленова. Част от последните си мигове гимназистите споделиха чрез сладкарски умения, запазени в приятелско фото.