Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Голям интерес предизвика поредната изява на СПГТС

СПГТС със свое Професионално ателие
 
Кандидат-осмокласници наскоро бяха особено впечатлени от кулинарно-коктейлни чудатости и завидни професионални компетенции, представени от ученици и учители на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров". В специално Професионално ателие млади възпитаници на гимназията в импровизирани шоу бар и шоу кухня демонстрираха спецификата на професия "Ресторантьор" на провелата се в края на месец юни 2022 г. заключителна презентационна изява по проект „Подкрепа за успех”.
А повече за многообразието и мултикултурата на професия "Ресторантьор" само в СПГТС "Никола Й. Вапцаров"!
 
Прием 2022/2023
Професия "Ресторантьор"
Специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение"
Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.
Обучаемите придобиват умения за менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.
По професия "Ресторантьор" единствено Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" подготвя квалифицирани кадри в областта на ресторантьорството. Нейната подготовка има съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България и Европа. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите гимназията по туризъм в гр. Смолян.
След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:
Диплома за завършено средно образование
Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".