Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Финансова и материална подкрепа на над 80% от учениците в училището

В навечерието на наближаващите празници Гимназията информира, че с радост осъществява мощна социална дейност за своите ученици. Близо 68% от децата получиха и ще продължат да получават финансова подкрепа под формата на еднократни или ежемесечни стипендии със завишени суми спрямо изминалата 2014/2015 учебна година. На други са им закупени карти за пътуване, а трети бяха снабдени с учебници и учебни помагала от училището, съвместно с Ресурсен център-Смолян, а колеги от тази институция подпомогнаха с дрехи някои деца в тежко материално положение. Всеки класен ръководител също намира начини за оказване на индивидуална материална подкрепа на свои ученици от класа. И така обхватът на социалната дейност на СПГТС е при над 80% от нейните ученици. Тази активност ще продължи и през 2016г.