Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Културни и спортни мероприятия се провеждат в гимназията

Спортни дейности за здравословна грижа
 
Със старта на новата учебна година започнаха засилени спортни и културни дейности с активното участие на учениците от СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - Смолян. Освен игровите мероприятия, свързани с Европейския ден на спорта в края на септември и началото на месец октомври 2020 г., учениците с голям интерес посещават часовете за допълнителни спортни дейности. Чрез участието си в спортните игри по футбол и волейбол гимназистите увеличават своята двигателна активност, пряко обвързана със здравословното им състояние. Спортът е отлична възможност за превенция срещу тютюнопушенето и употребата на алкохол. Той е условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.
Друга група ученици, любители на изкуството, с интерес посещава театралните и танцовите постановки от фестивала "Забранено за възрастни", който се провежда през този месец в РДТ - Смолян.
Изобщо пълноценно и полезно запълнени са следобедите на подрастващите от Гимназията по туризъм и строителство, а каква по-добра идея да прекараш добре свободните мигове, да освежиш ума си и да бъдеш по-продуктивен!