Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

3-тото място във футбола е наше

Засилената спортна дейност в СПГТС "Никола Й. Вапцаров" вече дава своите резултати. Нашият футболен отбор спечели ІІІ-то място на футболните турнири на ученическите игри - Смолян 2019. Това се случва благодарение на младия и амбициозен учител по физическо възпитание и спорт - г-н Димитър Киндов. Честито! Гимназията отново се гордее!