Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Проектът на възможностите "Твоят час" - началото

С много усмивки, вкуснотийки, радостни емоции, положителен заряд и изненади стартираха част от извънкласните дейности по проект BG05M20P001-2.004 "Твоят час". Още в първите часове се забелязаха креативните идеи и новаторското майсторство на ръководителите, предадени по атрактивен начин на учениците. Ето доказателство, че това е "проектът на възможностите". Вижте снимки --ТУК-- !