Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Първи изяви на строителните ни техници в Седмицата на професионалните умения

Седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023

В Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" стартира Седмица на професионалните умения 23-27 октомври 2023. Първи демонстрираха базови знания и умения по строителна практика учениците от 11 б клас - професия "Строителен техник". По време на часовете се извършваха рутинни дейности ръчно или с помощта на инструменти - предимно ръчни операции по зареждане на материали, товарене, разтоварване и пренасяне на строителни материали, изкопаване, зариване, подравняване и отводняване на строителни насипи и изкопи; подготовка на строителни разтвори и смеси; полагане на бетонови смеси и грижи за бетона след полагането му.