Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ден на розовата фланелка

 

Един необикновен розов ден в нашата гимназия

 

Денят на розовата фланелка – световният ден за борба с тормоза в училище отбелязахме с VІІІ а клас за първи път в Смолянска професионална гимназията по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и неппълнолетни към Община Смолян, с чието любезно съдействие осъществихме мероприятието.

Тази година акцентът бе поставен върху онлайн тормоза. По този повод общественият възпитател към Комисията – г-н Цв. Шукеров проведе с осмокласниците  интересен познавателен Час на класа, в който ги запозна с идеята на този ден, излъчи  видеоматериал за Кибертормоза и презентация на тема „Онлайн-насилие: Кой е отсреща“. С помощта на класния ръководител – г-жа Г. Русева всички момчета и момичета изработиха розови символи, характерни за този ден – розови тениски с позитивни послания, които поставиха на още по-голяма розова фланелка, от която ясно личеше противопоставянето на децата срещу тормоза; посланията си написаха и на розови балони и заедно с тях всички ученици образуваха сърце като извикаха със силен глас „Не на тормоза!“. Приятно изненадан остана нашият директор – г-жа А. Караджова, която поздрави всички за мероприятието и пожела тя да стане традиция и провеждането ѝ да стане ежегодно.

Инициативата тръгва от далечна Канада, но се подкрепя от деца по целия свят. Историята вече знаят и децата в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“. При откриването на учебната година в канадско училище, деветокласник идва облечен в розово поло, след което е подложен на унижение от страна на по-големите ученици. На следващия ден двама ученици от същото училище купили и раздали на съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозеното дете. Оттогава всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище, познат е и като Ден на розовата фланелка.

И ние подкрепихме тази инициатива, показахме, че не искаме тормоза да съществува!