Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

9б за първи път видяха строителна лаборатория

Бъдещи инженери от 9б клас, професия "Строителен техник", на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство посетиха наскоро производствен цех и строителна лаборатория на голяма строителна фирма в област Смолян. Посещението е част от разнообразната обучителна програма с теоретико-практически занятия по професия "Строителен техник", която на територията на Областта предлага единствено СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - Смолян. Прием на нови кадри ще продължи и през учебната 2022/2023.