Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

През лятото носталгия по нашите ученици

В разгара на лятната ваканция решихме да си припомним за изминалата емоционална учебна година. Година на много труд, но и на много успехи, които ни направиха по-мъдри, по-знаещи и можещи. Множеството от тържества, конкурси, изложби, походи, кетърингови събития, открити уроци, участия в общински, регионални, национални състезания и турнири във всички области направи огромна и единствена по рода си дейността на СПГТС "Никола Й. Вапцаров". Със своите амбиции, със своя труд и мотивация учениците от училището защитаваха името и авторитета му, създаваха една нова, по-добра представа за него. 
Екипът СПГТС изразява признанието си за победите и борбения дух на своите ученици. Весела ваканция! Бъдете винаги сред победителите!