Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Вече с по-голямо национално самочувствие

Историята оживя


През изминалата седмица нашият историк г-ца Е. Боеклиева и любознателни ученици от 8 и 9 клас на СПГТС "Никола Й. Вапцаров" посетиха открит урок за "Бита и снаряжението на българите през Ранното средновековие". С актьорско майсторство, оригинални костюми и с любопитна презентация професионалистите от сдружението за възстановяване и съхранение на българските традиции "Ние" в РДТ-Смолян поднесоха на учениците по интересен начин исторически факти за миналото на българите. 
От този урок нашите гимназисти излязоха с по-високо патриотично възпитание и национално самочувствие, а подобни инициативи помагат за по-дълготрайното съхранение на културната ни идентичност.