Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

11 и 12 клас премериха сили в знанията си по Теория на специалността

                                               

                                                                                 Силни в професията

 

          14 март 2018г. се превърна в своеобразен Ден на професионалиста в препълнения с гости, учители и ученици Учебен ресторант на нашата Професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян. Проведе се уникално по рода си състезание по Теория на професията под надслов „Силни в професията – ние сме търсени, защото сме професионалисти“. В надпреварата взеха участие ученици от 11 и 12 клас от професия „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“.

          След три тежки кръга, чрез включените теоретични въпроси професионално жури в състав – директорът на гимназията г-жа А. Караджова и старшите учители инж. А. Лелчева и К. Миленова удостовери степента на формираните теоретични знания от изучаваните предмети по професионалната подготовка на учениците.

          Чрез теоретичните въпроси гимназистите формират чувство за отговорност, изграждат умения за точност и прецизност, провокира се тяхната любознателност към специфичните компоненти на готварската и ресторантьорската професия.

          На първо място с максималните 18 точки завършиха участниците от Екип 1 – дванадесетокласниците Атанас Жекин (капитан на отбора), Кристиан Стефанов, Ани Тончева, Валери Сираков и Симона Чавдарова. Само с точка по-малко второто място заеха участниците от Екип 2 – единадесетокласниците Тодор Кисьов (капитан на отбора), Нежми Хаджиев, Любомира Хаджиева, Радослава Балджиева и Владимир Костадинов.

          За засилване мотивацията на учениците за пълноценното усвояване на учебния материал по Теория на специалността и за повишаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене, на участниците бяха раздадени отборни и индивидуални грамоти от директора на гимназията.