Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Децата залесиха наша си горичка

 

Създадохме и осиновихме гора

 

Изминалият петъчен 13 април 2018г. беше интересен за част от нашите ученици, защото бяха „Лесовъди за 1 ден“ по повод тазгодишната Седмица на гората. Те се включиха с огромно желание в инициативата на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян – „Да създадем и осиновим гора“ като залесиха горски площи, освободени в резултат на възникнал преди 2 години пожар в района на село Хасовица. Участниците на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ засадиха, подготвени от горските служители на Държавно горско стопанство - Смолян фиданки, научиха полезна информация за начините и методите, чрез които се извършват залесителните дейности в горите, а също така дискутираха на терен необходимостта и мерките за опазване на горите от пожари. По време на заниманието нашата група ученици получи и монтира специално изработена информационна табела, с която се означи залесената от тях площ. Тази дейност в бъдеще ще даде възможност на участниците ни, с помощта на горските служители, да се грижат за отглеждането на залесената от тях самите млада гора през следващите години.