Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Ние пак четем!

 

Ние пак се занимаваме с четене!

 

През изминалите няколко дни в часовете по български език и литература възпитаниците от 10 клас на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ демонстрират своите умения и майсторство във воденето на дебати, публична реч, рецитиране на поезия. Ежегодното провеждане на тази изява е по идея на преподавателя г-н Цв. Шукеров и е в пряка връзка с Националната стратегия на МОН за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). По този начин учениците трупат опит и умения за развиване на паметовите способности, за изказване, начин на мислене и правилния му начин за изразяване, да усетят посланието и да предадат въздействащо художествена творба, а самите часове стават още по-вълнуващи и училището все по-приятно място за ученика.