Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

12. клас на среща с военни преподаватели

Дванадесетокласници на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" се отзоваха на поканата и посетиха презентирането на Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново. Запознавайки се с дейността и специалностите на университета лично от преподаватели и курсанти там, гимназистите имаха възможността да видят и пробват част от бойните приспособления и снаряжения, с които студентите боравят по време на обучението си. А и защо не един ден във военната сфера?