Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Екипът на СПГТС с великденска изненада

Светли великденски празници от веселия екип на Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров"! С пожелание за здраве, благоденствие, мир и любов в сърцата!