Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Известен доктор гостува в СПГТС

ИЗВЕСТЕН ДОКТОР НА ГОСТИ ПРИ НАС

 

Вълнуваща среща се проведе днес 30 ноември 2016 г. в СПГТС „Никола Й. Вапцаров. Гост бе д-р Иван Добринов, един от най-известните психиатри в България, завеждащ Отделение за зависимости към алкохол и наркотици в Държавната психиатрична болница - град Раднево и консултант към сдружение „ Майки срещу дрогата”. Срещата се осъществи благодарение на Превантивно-информационен център по наркомании – гр. Смолян и Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към училището. Д-р Добринов презентира и информира учениците от 9, 10 и 11 клас за различните зависимости сред младежите, за разновидностите на т. нар. „дизайнерски дроги“ и за тяхното все по-застрашително нарастване, както и за последствията от употребата им за младия организъм при подрастващите.

 

ВИЖТЕ ИНТЕРСНИ СНИМКИ !