Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Гост на осмокласниците бе психологът Росен Кубински

Винаги има начин!


"Взаимоотношенията връстници - съученици" бе темата на провелата се наскоро интересна среща-разговор с психолога Росен Кубински, Сийка Алексиева - секретар на Общинската Местна комисия за борба с противообществените прояви - Смолян, осмокласниците, класни ръководители и учители на СПГТС "Никола Й. Вапцаров". След дискусия, тренинг и ролеви игри, на учениците стана ясно, че има начини за постигане на добри взаимоотношения в класа чрез степента на ангажираност и възможността за справяне с училищните задължения, с усещането за стрес, както и с наличието на рискови поведения спрямо другите. 
На срещата бяха предложени и конструктивни методи за адаптацията на отделния ученик към учебните изисквания и постигането на успех във взаимоотношенията между съученици, учители и родители.