Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Международна оценка - учeниците ви са за пример

 

С международни сертификати се завърна втората група млади ресторантьори на СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ - Смолян

            Оценката е поставена: „Учениците от Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ са пример за интеграция, старание и упорит труд“. Това споделят испанските партньори и работодатели от средиземноморския курорт Марбея, които предложиха договори за летни практики и стажове в партньорство с гимназията. А това прави мисията на училището повече от успешна – да предоставя по подходящ и атрактивен начин актуални знания и умения на учениците си, които да прилагат в реална работна среда.

            Благодарения на програма „Еразъм+“ пред смолянските ученици бяха разкрити нови хоризонти в кулинарията. По време на мобилността в средиземноморския курорт Марбея, Испания, младите ресторантьори разшириха кулинарната си и туристическа култура, убедително презентираха компетенции в кухнята и сервиза, което предизвика интерес сред местните ценители на добрата храна. Финализирането на мобилността завърши със сертифициране на всички участници, което им дава възможност за добър кариерен старт.

         Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" и от Европейската комисия и ЦРЧР не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.