Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 5 години

 

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

 

Професия : „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

 

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.

Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

Съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България има подготовката на кадри със съответната квалификация в областта на ресторантьорството. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-Български език и литература х2

-Тест-Математика х2

-География и икономика

-Чужд език