Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Професии/Специалности

 

1. Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

Специалност: „Транспортно строителство

 

2. Професия: „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

Специалност: "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения