Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Материална база

 

            Гимназията разполага с много добра материална база. Същата е обновена и модернизирана през последните години. Разполага с кабинети по всички общообразователни и специални предмети. Оборудвани са и две компютърни зали.

 

            В наличие има учебен ресторант за практическо обучение, в който същевременно се извършва и обслужване на клиенти. Предлага се и кетърингово обслужване за поръчки по различни поводи и тържествени случаи.

 

            Училището се е наложило със собствен етикет в града като предлага всички услуги по хранене и обслужване. Разполагаме с различни технически средства и оборудване на кабинети по готварство, сервиране, сомелиерство. Всички ученици имат реален достъп до необходимите нагледни технически материали, хранителни продукти и консумативи.

 

            След преобразуването в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Смолян през месец октомври 2014 г., училището наследява и става собственик на още един корпус. В него има:

  • специализирани кабинети по строителство и архитектура, където учениците усвояват умения по различни технически специалности;
  • компютърен кабинет;
  • медицински кабинет, където учениците и служителите могат да получат не само медицинска помощ, но и информация по вълнуващи ги здравни въпроси;
  • физкултурен салон;
  •  библиотека, разполагаща с голям фонд от библиотечни единици – справочна, техническа, художествена литература и периодика.

            Осигурява се свободен достъп.