Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Касови отчети / Баланси

Бюджет 2018

Бюджет 2019

Бюджет баланс 2019

Касов отчет към март 2019

Касов отчет към м. юни 2019 г.

Касов отчет към м. септември 2019 г.

Баланс-септември-2019 г.

Касов отчет към 31 декември 2019 г.

Касов отчет към 31 март 2020 г.

Касов отчет към 30.06.2020 г.

Баланс - 30.09.2020 г.

Касов отчет към 30.09.2020 г.

Отчет-приходи и разходи-30.09.2020 г.

Баланс - 31.03.2021 г.

Касов отчет към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.

Касов отчет към месец март 2021

Бюджет 2022 г.

Касов отчет към 31.03.2022

Бюджет 2023

Касов отчет за м. юни 2023

Касов отчет за м. септември 2023

Баланс - м. септември 2023

Отчет за приходи и разходи - м. септември 2023

Касов отчет - март 2024