Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Учебен календар

 

           Дейността на гимназията е много разнообразна в областта на туризма, кетъринговото обслужване, в хотелиерството и ресторантьорството. Ежегодно се провеждат различни мероприятия, свързани с професионалната подготовка. Традиционно се организират вътрешни състезания, които излъчват отбор за участие в национални състезания по региони, организирани от МОН. Класиралите се участват в Панорамата на професионалното образование и обучение. Всяка година гимназията има класирани ученици на челни места и участва в Панорамата.

 

            Училището взема участие в мероприятия, свързани със състезания, организирани от Асоциацията на хотелиерите и барманите в България. В тях също има ученици, класирали се в първата тройка.

 

            Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" е успяла да създаде висок имидж с професионалното си обслужване на обществени поръчки по различни поводи. Участва в много публични изяви и мероприятия, организирани от различни институции, като показва висок професионализъм в приготвянето на разнообразни ястия и кетъринговото обслужване.

 

            Учебната база ежедневно извършва обслужване на клиенти, поема и квалитетно изпълнява поръчки по различни поводи и тържества. Учениците имат възможност да се обучават в реални производствени условия.

 

            Учениците от СПГТС усвояват практически знания и умения, поради което на 100% намират своята реализация. Те са търсени на пазара на труда от работодателите на водещи курортни комплекси.

 

Прикачени документи

Sporten kalendar 2023-2024.pdf