Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Обществен съвет - състав

Поименен състав на обществения съвет към Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров":

 

Председател:

 

Екатерина Ставрева Перпериева - представител на родителите

 

Членове:

  1. Гергана Асенова Сиракова - представител на родителите.
  2. Дарина Миленова Пехливанова - представител на родителите.
  3. Теодора Йорданова Щерева - ст. експерт в РУО-Смолян, представител на финансиращия орган.
  4. Николай Манолов Ружинов - представител на работодателите.